For å gjøre plass til nybygg , eller for å kunne legge til rette for ny aktivitet i eksisterende bygg, må det rives. Jeg har god erfaring og kompetanse på  rivning av hus, hytter, vegger og inventar. Og jeg ser til at det blir sortert riktig!